Om os

Målet for VetCur er at kunne tilbyde produkter, der sikrer trivsel og livskvalitet, dyrevelfærd og produktivitet.

Midlet er at udvikle koncepter, der er skræddersyet til det enkelte dyrs biologiske tilpasning til og behov for naturlige næringsstoffer. Vi forsker i og udvikler selv produkterne, hvorved vi tilgodeser dyrenes artsspecifikke behov for vigtige næringsstoffer og byggesten, som i deres helhed giver kroppen det den skal bruge for at holde sig sund og stærk.

Eksempelvis identificerer vi, i industrielle dyrehold, mulige ernæringsbetingede årsager til forringet produktivitet og symptomer (som f.eks. sygdomme), med henblik på at finde bæredygtige, omkostningseffektive, merværdiskabende løsninger for producent og produktionsdyr.

Som sidegevinst giver brugen af vores naturlige koncepter mindre miljøbelastning og sundere fødevarer.

Som en naturlig del af den lovpligtige registrering hos Fødevarestyrelsen og rammerne for produktion og salg af foder til dyr, er VetCur Biotec´s produktion blandt andet underlagt GMP og HACCP kontrolprocedurer, som sikrer sporbarhed og kvalitet på alle niveauer og i alle led.

Vi opvarmer firmaet CO2 neutral ved hjælp af træpiller og al vores forbrug af el er baseret på certificeret vandkraft. Vores pakkemateriale er så vidt muligt genbrugsplast og -pap og selv skumfyldet er af organisk oprindelse.

Mission og Vision

Mission:

Naturen, med dens mange millioner års udviklingshistorie, rummer et uanet potentiale for teknologisk innovation. Det anslås, at industrien pt. kun udnytter ca. 12% af den eksisterende viden om naturens potentiale, til at udvikle nye produkter. Det er derfor vores mission at vende udnyttelsesraten af denne viden ved, at skabe innovative ernærings-løsninger og afbalancerede produkter til dyr, baseret på naturens egen opskrift (bionisk/biometisk), som i deres helhed fremmer sundhed, livskvalitet, produktivitet og bæredygtighed.

Vision:

VetCur ønsker at være den førende autoritet på verdensmarkedet indenfor skræddersyet ernæring og sundhedsbevarelse af dyr. Dette gøres ved at lade: ”naturen inspirere og forskningen give kraft”. Gennem visionen forpligter vi os til at gøre op med konventionel tanke og handling, gå foran og sætte nye standarder.

Mål og Strategi:

VetCur er grundlagt på et professionelt naturvidenskabeligt og medicinsk fundament.

Denne styrke gør, at VetCur er den første virksomhed, til at udvikle naturlige tilskud, koncepter og blandinger, som er individuelt afstemt efter den enkelte dyrearts specifikke biologiske/ fysiologiske behov og brug.

Den stadig stigende efterspørgsel på højkvalitets, naturlige og dermed sundere produkter til såvel dyr som mennesker, er en trend der ikke lader sig stoppe. VetCur Biotecs faglige fundament, og innovative integration af bionisk/biometisk viden i produktudvikling, er nøglen der åbner for den fremsynede udvikling, der genererer de produkter kunderne efterspørger.

Den kort- og langsigtede strategi:

“At opnå visionen gennem et tæt, ambitiøst fleksibelt, åbent og respektfuldt samarbejde med forretningspartnere, forskere, uddannelsesinstitutioner og kunder”.

Dette skaber den synergi, som giver positive resultater og merværdi.

VetCur’s tre værdier er:

  • Innovation
  • Ansvarlighed
  • Bæredygtig vækstTeamet du kan møde i telefonen

Rebekka Gadeberg | Direktør og Ejer

Med en livslang passion for dyrs velbefindende, er det ikke så mærkeligt, at veluddannede Rebekka Gadeberg, f.eks. er uddannet Cand. Scient. (MSc) i Populationsgenetik og -økologi ved Århus Universitet, har en farmakologisk uddannelse, er Veterinær ernæringsterapeut, har to coaching uddannelser Master Business Coach og Master Coach uddannelse, har valgt at sætte sine faglige kompetencer ind i udviklingen af unikke produkter til dyrene. Som ejer og direktør sætter hun en ære i at gå forrest, og er altid mindst 3 år foran i ide og tanke. Hun er en dyreelsker af den helt sjældne slags, og derfor ved vi VetCur i allerbedste hænder med hende ved roret.

Diithe Jensen | Service Agent og Spin Doctor

Diithe er blandt andet uddannet Veterinær ernæringsterapeut (VET), og kan mødes i telefonen, i butikken og på Facebook. Derudover er vores “power house” Diithe et produktivt menneske med ordenssans, og med hende ved roret i produktionen kan man være sikker på, at opskrifterne følges til punkt og prikke og produkterne derfor, hver eneste gang, er produceret til absolut perfektion. Hun sikrer derfor at jeres dyr får maksimal glæde og valuta for jeres penge.

Kim Rangård | Bogholder og Talnørd

Kim er Cand. Oecon, så han er ikke kun sådan rigtig god til tal, han stortrives ligefrem med at alle de mange tal han i dagligdagen håndterer, også hører til hvor de skal, hver gang. Hans pondus på området gør, at vi altid har styr på vores bogholderi, hvilket giver arbejdsro og -glæde i hverdagen. Derudover så hjælper han gerne til, når der skal håndteres og pakkes ordre.


Der er mange dyr i VetCur – fordi det jo er dyrene i er der for… lidt repræsentanter:

Findus | IT-ansvarlig

Findus er en haj til kabler og endnu bedre til trådløse forbindelser. Han gør en ihærdig indsats for at lave VetCur papirløs og hvis det er muligt søger han alle muligheder for at skabe forbindelse uden kabling.

Mivert | PLH-ansvarlig (PLH = Peace + Love + Harmony)

Den forhenværende vilde kat, er et alsidigt talent og fungerer bl.a. som skærmtrold, vejbump, fodlænke, og personlig stalker, bathroom included.

Hestene | R&D hesteprodukter

Hestene arbejder hele året i den gode smags tjeneste. Det er et job, som især de yngste i flokken, Wicamie og Romeur, tager dybt seriøst. Intet hesteprodukt bliver sluppet løs på markedet uden deres utrættelige og grundige afprøvning.

Høns og Ænder | Overvågning 

Vores hyggehøns og ænder har selv uddannet sig til at sikre at alle der kommer på besøg på matriklen bliver grundig undersøg, godkendt og lærer at tage hensyn. Denne form for miljøvenlig pædagogisk overvågning er ganske unik og samtidig yderst effektiv.

Select your currency